Disclaimer

De website www.artcouleur.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Marie-Louise Vooijs. Het is derhalve ook verboden om zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming, afbeeldingen te copieren of na te maken op welke manier dan ook.

Ondanks alle zorgvuldigheid om compleet en actueel te zijn, bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of verouderd is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op www.artcouleur.nl . Dit geldt ook voor informatie op pagina's die via een (hyper)link bereikbaar zijn, maar door derden worden onderhouden.

Marie-Louise Vooijs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.